اهداف کنفرانس

اهداف کنفرانس

فراهم نمودن بستر مناسب برای تبادل افکار، دستاوردهای تحقیقاتی مهندسین و فعالان این حوزه

ارائه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی جهت استفاده در زمینه پیشرفت مهندسی، علوم، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه

فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای شناخت اصولی و گسترده تبادل اطلاعات

آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهای علوم، مهندسی و تکنولوژی