قابل توجه شرکت کنندگان حضوری در کنفرانس
1400/11/11

به اطلاع شرکت کنندگان حضوری می رساند برنامه زمانبندی کنفرانس و لینک شرکت در کنفرانس از طریق ایمیل ارسال گردید

لطفا جهت ارائه مقالات فرمت ارائه مقالات را از لینک زیر دانلود نمایید، شایان ذکر است ارائه مقالات به زبان انگلیسی خواهد بود

دانلود فرمت ارائه مقالات