معرفی و اعلام مقالات برتر
1400/11/30

پژوهشگران محترم

به اطلاع می رساند با نظر شورای سیاستگذاری و دبیرخانه کنفرانس مقالات زیر به عنوان مقاله برتر معرفی میشوند :

بررسی میزان اثرگذاری رادیوتراپی بر سرطان های سر و گردن

فائزه حاج امینی

علی حامدی

بررسی و مقایسه تاثیر استفاده از نانوکامپوزیت و نانوسیلیس بر نفوذپذیری، مقاومت، دوام و کارایی بتن خودمتراکم

محمدحسین پورمحمدی

اصغر بهارلوئی

نقش اینترنت اشیا و جمع سپاری در پروژه های شهر هوشمند

رحیم اصغری

فرهادزائری