دریافت گواهینامه موقت زودهنگام
1400/09/14

پس از اعلام نتیجه داوری، امکان ثبت نام نهایی مقاله در پنل کاربری برای شما فعال میشود.

پس از ثبت نام نهایی یک ایمیل تاییدیه برای شما ارسال خواهد داشت (امکان دارد این ایمیل در باکس اسپم ذخیره شود)

پس از ثبت نام نهایی درصورتیکه نیاز به گواهینامه زودهنگام داشتید درخواست خود را به آدرس ایمیل کنفرانس ارسال نمایید.

نمونه درخواست :

(اینجانب -------- درخواست گواهینامه زودهنگام برای مقاله با کد ------------را دارم.)

شایان ذکر است تنها درخواست هایی که از طریق ایمیل ارسال میشوند بررسی میشوند.